Новости

График работы врачей ООО «Косметология» на март 2024 г.

Уважаемые пациенты и посетители сайта!

Ознакомьтесь с графиком работы врачей ООО «Косметология» в марте 2024 г.

Внимание!  Дни коррекции  мимических морщин и гипергидроза в марте 2024 г.:

12,13,14,15,16 марта 2024 г. 

ДИСПОРТ: 150 руб./1 ед. — коррекция мимических морщин, 110 руб/1 ед — лечение гипергидроза,

МИОТОКС: 320 руб./1 ед. — коррекция мимических морщин

РЕЛАТОКС: 360 руб./1 ед. — коррекция мимических морщин

ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ ООО «Косметология»  (март 2024 г.)

       

01 пт

02 сб

1 смена

8.00-13.00

        Киселе

ва А.В.

Николае

ва А.Ю.

Таруни

на Е.А

Киселе

ва А.В.

с 9.00

до 14.00

 

2 смена

14.00-19.00

Стороже

ва Н.Ю.

Евстафь

ева Д.С.

04 пн

05 вт 06 ср 07 чт 08 пт

09 сб

1 смена

8.00-13.00

Евстафь

ева Д.С.

Киселе

ва А.В.

Николае

ва А.Ю.

Таруни

на Е.А

Киселе

ва А.В.

Николае

ва А.Ю.

 

 

Нерабочий

день

Николае

ва А.Ю.

Евстафь

ева Д.С.

с 9.00

до 14.00

 

2 смена

14.00-19.00

Киселе

ва А.В.

Николае

ва А.Ю.

Стороже

ва Н.Ю.

 

Киселе

ва А.В.

Евстафь

ева Д.С.

Стороже

ва Н.Ю.

Таруни

на Е.А

11 пн

12 вт 13 ср 14 чт 15 пт

16 сб

1 смена

8.00-13.00

Киселе

ва А.В.

Николае

ва А.Ю.

Таруни

на Е.А

Киселе

ва А.В.

Николае

ва А.Ю.

Таруни

на Е.А

Евстафь

ева Д.С.

Киселе

ва А.В.

Николае

ва А.Ю.

Таруни

на Е.А

 

 

с 9.00

до 14.00

2 смена

14.00-19.00

Стороже

ва Н.Ю.

Таруни

на Е.А

Киселе

ва А.В.

Евстафь

ева Д.С.

Стороже

ва Н.Ю.

Таруни

на Е.А

Киселе

ва А.В.

Николае

ва А.Ю.

Стороже

ва Н.Ю.

Таруни

на Е.А

18 пн

19 вт 20 ср 21 чт 22 пт

23 сб

1 смена

8.00-13.00

Таруни

на Е.А.

Киселе

ва А.В.

Николае

ва А.Ю.

Таруни

на Е.А.

 

Киселе

ва А.В.

 

Николае

ва А.Ю.

Николае

ва А.Ю.

с 9.00

до 14.00

2 смена

14.00-19.00

Киселе

ва А.В.

Николае

ва А.Ю.

Стороже

ва Н.Ю.

Таруни

на Е.А.

Киселе

ва А.В.

Николае

ва А.Ю.

Стороже

ва Н.Ю.

 

Киселе

ва А.В.

 

25 пн

26 вт 27 ср 28 чт 29 пт

30 сб

1 смена

8.00-13.00

Николае

ва А.Ю.

Евстафь

ева Д.С.

Николае

ва А.Ю.

Евстафь

ева Д.С.

Николае

ва А.Ю.

Евстафь

ева Д.С.

с 9.00

до 14.00

2 смена

14.00-19.00

 

Стороже

ва Н.Ю.

 

Николае

ва А.Ю.

 

Стороже

ва Н.Ю.

 

Николае

ва А.Ю.

 

Стороже

ва Н.Ю.